CN tại Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô H1, đường số 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3733983

Fax: 0511.3733982

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk