CT CB&XNK dăm mảnh

Công ty chế biến và xuất nhập khẩu Dăm Mảnh
Địa chỉ văn phòng: Cảng Cái Lân, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3849371; Fax: 033.3849517

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk