Cty LN Cầu Ham

- Địa chỉ: Trị trấn Việt Quang - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 0219 3821 146 - Fax: 0219 3821 149.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  3.416,1 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  150-200 ha; chăm sóc từ 500 – 600 ha/năm; bảo vệ rừng từ 1.500-1.600 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 10.000-12.000 m3/năm

              

 

 

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk