Cty LN Đoan Hùng

- Địa chỉ: Xã Tây Cốc- Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3648 007; - Fax: 0210 3648 146.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  2.032 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  170-300 ha; chăm sóc từ 510 – 900 ha/năm; bảo vệ rừng từ 1.400-1.600 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 8.000-14.000 m3/năm

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk