Cty LN Hàm Yên

- Địa chỉ: Thị trấn Hàm Yên - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 027 3843 228; - Fax: 027 3843 228.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  5.647 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  200-300 ha; chăm sóc từ 600 – 900 ha/năm; bảo vệ rừng từ 1.400-1.800 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 15.000-18.000 m3/năm

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk