Cty LN Lập Thạch

- Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211 3830 133; Fax: 0211 3830 133.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  1.526 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  100-170 ha; chăm sóc từ 300 – 500 ha/năm; bảo vệ rừng từ 900-1.100 ha        

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 9.000-15.000 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk