Ct LN Ngòi Sảo

- Địa chỉ: Xã Quang Minh - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 0219 3818 129; - Fax: 0219 3818 154.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  2.951 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  100-200 ha; chăm sóc từ 300 – 600 ha/năm; bảo vệ rừng từ 800-1.100 ha        

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 6.000-10.500 m3/năm

 

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk