Cty LN Sông Thao

- Địa chỉ: Xã Vô Tranh – Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3685 005; Fax: 0210 3685 006.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  1.365 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  120-150 ha; chăm sóc từ 360 – 450 ha/năm; bảo vệ rừng từ 960-1.150 ha        

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 6.600-12.500 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk