Cty LN Tam Sơn

 - Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ.

 - Điện thoại: 0210 3745 002; - Fax: 0210 3745 003.

 - Diện tích đất quản lý sử dụng:                  5.464 ha

 - Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  200-400 ha; chăm sóc từ 600 – 1.200 ha/năm; bảo vệ rừng từ 2.000-2.300 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 16.000-22.500 m3/năm

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk