Cty LN Tam Thanh

- Địa chỉ: Xã Cổ Tuyết - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3794 422; Fax: 0210 3794 422.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  453 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  100-150 ha; chăm sóc từ 300 – 450 ha/năm; bảo vệ rừng từ 600-1.200 ha        

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 6.000-8.000 m3/năm

 

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk