Cty LN Tân Phong

- Địa chỉ: Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 027 3747 149; - Fax: 027 3845 162.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  2.286 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  110-260 ha; chăm sóc từ 330 – 750 ha/năm; bảo vệ rừng từ 1.400-1.800 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 9.000-12.000 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk