Cty LN Tân Thành

- Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 027 3843 825; - Fax: 027 3842 399.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  4.552 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  150-300 ha; chăm sóc từ 500 – 900 ha/năm; bảo vệ rừng từ 1.000-1.400 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 10.000-14.000 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk