Cty LN Vĩnh Hảo

 

Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo:

- Địa chỉ: Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 0219 3892 743 – Fax: 0219 3892 529

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  3.842 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: Từ  150-350 ha; chăm sóc từ 450- 900 ha/năm; bảo vệ rừng từ 2.000-2.500 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 12.000-15.000 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk