Cty LN Xuân Đài

- Địa chỉ: Xã Văn Luông - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3875 010; Fax: 0210 3875 010.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  2.347 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  200-350 ha; chăm sóc từ 600 – 950 ha/năm; bảo vệ rừng từ 2.200-2.400 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 17.000-37.000 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk