Cty LN Yên Lập

- Địa chỉ: Xã Đồng Thịnh – Huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3870 188; Fax: 0210 3870 188.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  3.309 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  300-400 ha; chăm sóc từ 900 – 1.200 ha/năm; bảo vệ rừng từ 1.900-2.100 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 12.000-17.000 m3/năm

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk