P.Tài chính kế toán

Địa chỉ liên hệ:

 - Tại Hà Nội: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội -  ĐT: 043.8247774

Email:tckt.hn@vinapaco.com.vn

- Tại Phú Thọ: TT.Phong Châu, H.Phù Ninh, T.Phú Thọ - ĐT: 0210.3829051

Email: tckt.bb@vinapaco.com.vn

Trưởng phòng: Nông Văn Quyết

Phó phòng: Đỗ Xuân Toàn

Phó phòng: Nguyễn Tuấn Minh

Phó phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó phòng: Cao Cường

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk