P.Tổ chức lao động

Địa chỉ liên hệ:

-  Tại Hà Nội:

ĐT: 043. 8247771

Email: tcld.hn@vinapaco.com.vn

- Tại Phú Thọ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0210.3829636

Email: tcld.bb@vinapaco.com.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hòa

Phó phòng: Hà Thế Anh

Phó phòng: Nguyễn Thị Việt Hà

Phó phòng: Trần Quốc Vượng

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk