P.Xây dựng cơ bản

- Hà Nội:  25A - Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

               Điện thoại:       04.3.8.210.454 - Email: xdcb.hn@vinapaco.com.vn

- Phú Thọ: Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ.

              Điện thoại: 0210.3.830120   - Emai:  xdcb.bb@vinapaco.com.vn

 

Trưởng phòng: Trần Quế Long

Phó phòng: Nguyễn Ngọc Sơn

Phó phòng: Lương Văn Trí

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk