Văn phòng

- Tại Hà Nội:

ĐT: 043.8247773

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Fax: 043. 3826 0381

Email: vp.hn@vinapaco.com.vn

- Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210. 3829 755

Fax: 0210. 3829 177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

Phó Chánh Văn phòng: Đào Ngọc Cường

Phó Chánh Văn phòng: Đào Hồng Vĩ

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Chí

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk