Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Địa chỉ: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3829 241

Fax: 0210.3833 895

Viện trưởng: Hà Văn Huy

Viện phó: Nguyễn Tuấn Anh

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk