Xí nghiệp Dịch vụ

Địa chỉ liên hệ: 

Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0201.38291178

Giám đốc: Tô Mai Hồng

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk