• Thông báo mời thầu

  19/04/2019
  Tên gói thầu:Phin lọc và vành làm kín đầu hơi lô sấy.
 • Thông báo mời thầu

  19/04/2019
  Tên gói thầu:Điều hòa nhiệt độ, phụ kiện
 • Thông báo mời thầu

  19/04/2019
  Tên gói thầu: Đạmure
 • Thông báo mời thầu

  19/04/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  19/04/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện: Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2 – Nhà máy Giấy– Tổng công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  19/04/2019
  Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc , nhân công để sửa chữa, thay thế kết cấu thép, sàn, lan can bị hỏng của hệ thống lắng tĩnh điện lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  12/04/2019
  Tên gói thầu: Gioăng phớt Các loại .
 • Thông báo mời thầu

  12/04/2019
  Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS tại Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk