• Thông báo mời thầu

  15/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc và nhân công để sửa chữa thay thế kết cấu thép hư hỏng từ tầng 7 lên tầng 10 tại Lò thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  15/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân lực, để sửa chữacác hạng mục xây dựng Nhà máy Hóa chất - Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  15/10/2018
  Dây đai các loại
 • Thông báo mời thầu

  15/10/2018
  Gioăng phớt Các loại .
 • Thông báo mời thầu

  11/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 299 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  11/10/2018
  Quảng cáo Frame WaterSilk
 • Thông báo mời thầu

  10/10/2018
  Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu nửa trái khớp nối răng HHM 3½ (phần có răng) dùng cho truyền động các nhóm sấy I, II, III, IV máy xeo 1 xeo 2 .
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk