• Thông báo mời thầu

  22/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua một số vật tư hàng hóa. Nội dung cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  22/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu bình lấy mẫu máng nóng chảy cho lò Thu hồi – Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam. cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  21/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho 523.Th.114 - Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  21/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho máy chặt gỗ 523.Cr.913 - Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  18/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua 03 hạng mục dưới đây. Kính mời quý công ty tham gia cung cấp các mặt hàng sau:
 • Chào giá hóa chất

  16/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua hóa chất như sau:
 • Thông báo mời thầu

  16/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chế tạo theo mẫu khớp nối dùng cho lô trục bụng máy Xeo2 – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Thông báo chào hàng

  16/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chế tạo theo mẫu khớp nối răng SSM224, SSM200 dùng cho truyền động lô trục bụng, lô F1,F2,F3 máy Xeo1+Xeo2 – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk