• Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

  15/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư,chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Thu hồi - Nhà máy Đện - Tổng công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  13/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua tấm thép inox. Nội dung cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  13/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư trang thiết bị máy móc, nhân công để thực hiện công việc nạo vét bùn tại Hồ khẩn cấp khu vực xử lý nước thải - Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo chào hàng cạnh tranh

  13/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư,chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Động lực - Nhà máy Đện - Tổng công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  07/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ kiểm tra, cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, thay thế các modul điện cho phòng cầu dao điện hạ áp thuộc dây chuyền điện phân II – Nhà máy Hóa chất - Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  06/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua tôn, bông bảo ôn như sau:
 • Thông báo mời thầu

  05/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân lực để chế tạo theo mẫu và lắp đặt thay thế tháp trao đổi ion 570.T.160A – Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  05/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, gia công chế tạo, lắp đặt thay thế bể chứa nước muối 570.Ch.505 – Nhà máy Hóa chất -Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk