• Thông báo mời thầu

  30/01/2019
  Tên gói thầu: Chất chống ăn mòn kim loại
 • Thông báo mời thầu

  28/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mời thầu về việc: Mua sắm Khớp nối cao su các loại
 • Thông báo mời thầu

  28/01/2019
  Tên gói thầu: Cung cấp quạt bóc bột.
 • Thông báo mời thầu

  25/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ cung cấp vật tư và sửa chữa- chuyển đổi bộ chèn cơ khí cho máy nén Clo 570- Co 703- Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  24/01/2019
  Tên gói thầu: Săm, lốp các loại
 • Thông báo mời thầu

  24/01/2019
  Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, dụng cụ và nhân lực để thực hiện công việc tháo, lắp các bộ trao đổi nhiệt 532 He (34+35+36) phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy.
 • Thông báo mời thầu

  23/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện: Cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để thực hiện thay thế 02 phễu bụi và sửa chữa 04 phễu bụi của lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  23/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện: Dịch vụ sửa chữa, cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để thay thế vỏ bộ lắng cơ học và đáy boongke chứa liệu lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk