• Thông báo mời thầu

  05/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, chế tạo trọn bộ quạt hút khí ngưng tụ thay thế cho các quạt 542 Fa 375 + 376; Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  05/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu khớp nối cao su giảm giật cho 06 bơm nồng độ trung bình; Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  05/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công và sửa chữa các hạng mục về xây dựng trong Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  05/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua 02 hạng mục dưới đây. Kính mời quý công ty tham gia cung cấp các mặt hàng sau:
 • Thông báo mời thầu

  05/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu mua 07 hạng mục dưới đây. Kính mời quý công ty tham gia cung cấp các mặt hàng sau:
 • Thông báo mời thầu

  30/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Chế tạo theo mẫu bể chứa nước clo hóa 570.D.280 – Nhà máy Hóa chất -Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  16/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chế tạo theo mẫu khớp nối dùng cho lô trục bụng máy Xeo2 – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk