• Thông báo mời thầu

  25/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Khảo sát cung cấp vật tư và sửa chữa các chi tiết cho thùng bóc vỏ 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  24/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam cần lắp đặt hệ thống điều khiển tự động xả cát sạn của sàng 534 Sc 222 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  24/10/2018
  Tên gói thầu: Dịch vụ thiết kế, cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị cho hệ thống điều khiển tự động xả cát sạn của sàng 534 Sc 222 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  23/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam cần lắp đặt các mạch đo lưu lượng hơi và khí nén tại Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  23/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện:Khảo sát, mở rộng phòng cân điện tử (cân giấy cuộn) tại khu vực Hoàn thành - Phân xưởng Giấy -Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  15/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc và nhân công để sửa chữa thay thế kết cấu thép hư hỏng từ tầng 7 lên tầng 10 tại Lò thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  15/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân lực, để sửa chữacác hạng mục xây dựng Nhà máy Hóa chất - Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk