• Thông báo chào phụ tùng máy giấy

  06/10/2017
  Tổng công ty Giấy Việt nam có nhu cầu mua phụ tùng máy giấy, cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  06/10/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua phụ tùng dao cắt giấy
 • Thông báo mời thầu

  06/10/2017
  chào hàng phụ tùng theo đơn hàng PR17318
 • Thông báo mời thầu

  05/10/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào hàng phụ tùng cho máy giấy, cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  03/10/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu tấm sàng mùn tuyến rửa cho Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  29/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu đầu phân phối nước tháp lạnh 732.He cho Nhà máy Điện
 • Thông báo mời thầu

  29/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị máy móc nhân công để sửa chữa gân thùng bóc vỏ - Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  29/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu các loại khớp nối răng SSM180, SSM200, SSM224 dùng cho hệ thống truyền động máy Xeo1+Xeo2 – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk