• Thông báo mời thầu

  05/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thay thế bộ đo lưu lượng Bentonite 63 F08 cho máy xeo I tại Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  05/10/2018
  Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công xây tường rào tại cảng An Đạo, đục rãnh thoát nước nhà gửi xe cổng chính - Phòng Bảo vệ Xí nghiệp Dịch Vụ - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  05/10/2018
  Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy và nhân lực để thực hiện các công việc sửa chữa về xây dựng tại Phân xưởng Nguyên liệu - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  04/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ hội nghị khách hàng năm 2018. Tổng công ty Giấy Việt Nam kính mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tham gia dự thầu gói thầu nêu trên.
 • Thông báo mời thầu

  02/10/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữanền, tường nhà – Phòng Kỹ thuật- Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  01/10/2018
  Mực in
 • Thông báo mời thầu

  01/10/2018
  Lưỡi cưa, Gas lạnh
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk