• Thông báo mời thầu

  01/10/2018
  Cung cấp phụ tùng và nhân lực để sửa chữa cẩu Hagglunds No 2–Xí nghiệp Vận tải – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  01/10/2018
  Cung cấp bơm dùng cho bơm keo AKD.
 • Thông báo mời thầu

  01/10/2018
  Cung cấp thanh làm kín, doăng cao su.
 • Thông báo mời thầu

  01/10/2018
  Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng 02 bộ biến tần cho 02 bơm 552 Pu 550 - 552 Pu 551 tại Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  01/10/2018
  Hộp chèn cơ khí .
 • Thông báo mời thầu

  28/09/2018
  Khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu chi tiết cho hệ thống cào mảnh tre nứa 525.Ev.322 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  28/09/2018
  Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa nền, tường tại bếp ăn Bảo dưỡng – Xí nghiệp Dịch vụ - Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Thông báo mời thầu

  28/09/2018
  Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho sửa chữa thiết bị sản xuất bột giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk