• Thông báo mời thầu

  29/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu khảo sát, thiết kế, chế tạo gối đỡ cho máy khuấy 65.Ag.120 – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  29/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chế tạo theo mẫu Puly cho cánh khuấy bể trục bụng 63+64.Ag.129 – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  28/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị máy, nhân công để sửa chữa xà gồ và tôn bao che khu vực 03 nồi nấu – Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  27/09/2017
  Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu đầu phân phối nước tháp lạnh 732.He cho Nhà máy Điện
 • Thông báo mời thầu

  27/09/2017
  Dịch vụ khảo sát,cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công...
 • Thông báo mời thầu

  25/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Khảo sát, bảo dưỡng hệ thống biến tần Multi drive loại ACS600 và các bộ chỉnh lưu cho hệ thống truyền động máy xeo 2 và phần truyền động khu vực đầu lưới máy xeo 1- Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  21/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Thu hồi - Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  21/09/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chế tạo phụ tùng dùng cho lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk