• Thông báo mời thầu

  05/01/2019
  Tên gói thầu: Gioăng phớt Các loại .
 • Thông báo mời thầu

  04/01/2019
  Tên gói thầu:Phụ tùng, thiết bị điều khiển
 • Thông báo mời thầu

  04/01/2019
  Tên gói thầu: Lưới Inox rửa bột.
 • Thông báo mời thầu

  04/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế đoạn đường khói cho lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  03/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu vít tải mảnh 526.Ev.410 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Mời tham gia chào hàng cạnh tranh

  03/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện:Khảo sát, cung cấp và lắp đặt 01 bơm xút 570-P274B – Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  03/01/2019
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Cung cấp thiết bị, lắp đặt đưa vào hoạt động cho hệ thống ánh sáng trần nhà Bột - Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  03/01/2019
  Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, nhân lực, thiết bị, máy móc để sửa chữa, thay đổi hệ thống cấp gió và đường thải xỉ lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk