Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018 (20/11/2018)
Hướng tới 36 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng và hưởng ứng Chương trình phát động thi đua 4 tháng cuối năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân tại khu vực sản xuất Bãi Bằng đã có thành tích xuất sắc, đóng góp hoàn kế hoạch sản xuất của Tổng công ty trong tháng 9 và tháng 10. Ngày 13/11/2018, tại Phòng họp COB, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã trao thưởng động viên kịp thời các tập thể, CBCNV có thành tích trên.
Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích ...

Hướng tới 36 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng và hưởng ứng Chương trình phát động thi đua 4 tháng cuối năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân tại khu vực sản xuất Bãi Bằng đã có thành tích xuất sắc, đóng góp hoàn kế hoạch sản xuất của Tổng công ty trong tháng 9 và tháng 10. Ngày 13/11/2018, tại Phòng họp COB, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã trao thưởng động viên kịp thời các tập thể, CBCNV có thành tích trên.
Công đoàn Vinapaco với chương trình giáo dục truyền thống cho nữ CBCNV nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10

Công đoàn Vinapaco với chương trình giáo dục truyền thống ...

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề , tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Về nguồn” gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tri ân các nữ Anh hùng liệt sỹ.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với sự hình thành và phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với sự hình thành ...

Trong những năm 70 và 80 thế kỷ XX, Nhà máy giấy Bãi Bằng là một cơ sở công nghiệp hiện đại, có quy mô lớn nhất nước ta, những cán bộ, công nhân Việt Nam tham gia xây dựng công trình nhà máy có một trọng trách rất lớn. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng nhà máy, Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là Phó Thủ tướng Đỗ Mười đã chỉ đạo xây dựng công trình này.
adv2 adv3
Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng
Loading the player ...
Liên kết website
  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk