Hạt giống & Giống cây lâm nghiệp

Hạt giống & Giống cây lâm nghiệp

Tổng công ty Giấy Việt Nam sản xuất và cung cấp các loại hạt giống và cây giống lâm nghiệp chất lượng cao.

 

Ưu điểm: Giống cây sinh trưởng tốt, thích nghi với nhiều vùng thổ nhưỡng khí hậu, thời gian canh tác ngắn năng suất cao.

 

 

 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY

Địa chỉ: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3829241  fax: 0201 3833895

 

 

 

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons