Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế và cung cấp bộ quà tặng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế và cung cấp bộ quà tặng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ thiết kế và cung cấp bộ quà tặng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tôi xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Gốm sứ Thành Trung
  • Địa chỉ: Xóm 2, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

– Giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế VAT là: 1.060.290.000đ (Bằng chữ: Một tỷ không trăm sáu mươi triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện: 60 ngày.
  • Các nhà thầu tham dự thầu không trúng thầu và lý do:
TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty Cổ phần đầu tư Smart Idea Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.
2 Công ty TNHH sản xuất và phân phối quà tặng Bình Minh Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.

Đề nghị đơn vị trúng thầu liên hệ với Tổng công ty Giấy Việt Nam để thương thảo hợp đồng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons