Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2022

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2022 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tôi xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH In Thanh Bình

Địa chỉ: Số 432, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

– Giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế VAT là: 451.580.400 vnđ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi mốt triệu năm trăm tám mươi nghìn bốn trăm đồng).

– Hình thức hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện: 40 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do:

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty TNHH in ấn Đa Sắc Không phải là nhà thầu có giá chào thấp nhất
2 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tân Nhật Minh Không phải nhà thầu có giá chào thấp nhất


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons