Vinapaco định hướng phát triển Lâm nghiệp hiệu quả và bền vững

Vinapaco định hướng phát triển Lâm nghiệp hiệu quả và bền vững

Ngày 21/7/2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) tổ chức chương trình Hội thảo “Định hướng phát triển Lâm nghiệp Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030” tại phòng họp 3 Tổng công ty.

Hội thảo đã đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh khối lâm nghiệp của Vinapaco giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, Tổng công ty Giấy Việt Nam có 15 Công ty Lâm nghiệp tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và 01 Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam tại tỉnh Kon Tum, 01 Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy. Phần lớn các CTLN của Tổng công ty đã được tổ chức GFA cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Từ năm 2016 – 2020, Vinapaco trồng rừng nguyên liệu từ 2.000 đến 3.500 ha rừng chủ yếu 2 loại cây chính là Keo và Bạch đàn, khai thác trên 2.000 ha rừng (đối với các CTLN tại các tỉnh miền Bắc), mỗi năm khai thác từ 1.600 – 4.000 ha rừng trồng nguyên liệu giấy, sản lượng bình quân đạt từ 1.200 – 2.600 m3. Trong những năm gần đây Tổng công ty đã có nhiều thay đổi chuyển biến trong công tác quản lý, đầu tư cho sản xuất Lâm nghiệp: ban hành Quy chế quản lý Khối Lâm nghiệp; ban hành Quy trình kỹ thuật lâm sinh tạm thời. Công tác phối hợp trong sản xuất lâm nghiệp giữa Vinapaco với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định trong sản xuất lâm nghiệp, chủ yếu tập trung về các lĩnh vực như: cây giống chất lượng cao, trao đổi quy trình trồng rừng, thực hiện phân tích nguyên nhân bệnh chết héo trên các loài Keo lai và Keo tai tượng,…

Đ/c Nguyễn Duy Trình – Phó Phòng Lâm nghiệp TCT báo cáo thực trạng sản xuất kinh doanh Khối Lâm nghiệp của Vinapaco

Bên cạnh những nỗ lực đạt được, Khối Lâm nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế: hiệu quả sản xuất kinh tế thấp; diện tích rừng ngày càng suy giảm; năng suất, chất lượng rừng còn thấp; công tác quản lý giống, quản lý sâu hại, bệnh rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập; thu nhập cán bộ công nhân viên người lao động lâm nghiệp chưa cao. Trước thực trạng đó, Vinapaco đã đưa ra định hướng phát triển sản xuất Lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2030: đẩy mạnh ứng dụng tối đa CNTT trong quản lý đất đai, rừng trồng; Quy trình kỹ thuật lâm sinh, chuyển đổi cơ cấu loài cây trồng rừng phù hợp; đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng dự án trồng rừng sát thực tiễn, nâng cao năng suất chất lượng rừng; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lâm nghiệp; xây dựng các xưởng dăm, xưởng chế biến gỗ tại các vùng trồng cây nguyên liệu giấy để tận dụng tối đa sản phẩm gỗ từ rừng trồng tại mỗi đơn vị.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty mong muốn giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày sẽ tiếp tục hợp tác về khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất lâm nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động Khối Lâm nghiệp.

Đ/c Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trình bày các tham luận về ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển ngành Lâm nghiệp như: giới thiệu một số giống cây trồng Lâm nghiệp mới có thể áp dụng trong trồng rừng sản xuất (Keo lai, Keo lai tam bội, Bạch đàn lai mới), các mô hình quản lý trồng rừng hiệu quả và bền vững, mô hình quản lý hiệu quả các CTLN, một số định hướng phát triển lâm sản ngoài gỗ.

GS.TS Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chia sẻ các định hướng phát triển bền vững lâm nghiệp trong thời gian tới

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc gửi lời cảm ơn tới Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đồng thời tiếp thu những ý kiến tham luận, coi đó là các thông tin tham khảo quan trọng trong quá trình xây dựng định hướng phát triển Lâm nghiệp Vinapaco giai đoạn 2021 – 2030.

Toàn cảnh Hội thảo

VNPC

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons