Vinapaco: Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc

Vinapaco: Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực năm 2017 Vinapaco đã đạt được những kết quả nhất định.  Tại Công ty mẹ, sản xuất giấy các loại được 107.254 và tiêu thụ 111.640 tấn giấy các loại (sản lượng tiêu thụ đạt cao nhất trong 5 năm trở về đây); khai thác được 146.786 m3 gỗ (nguyên liệu) và trồng mới hơn 3.107 ha; nộp ngân sách gần 112 tỷ đồng với doanh thu là 2.103 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 121 tỷ đồng. Tổng công ty đã xử lý hết lỗ lũy kế năm 2016.

Có được những kết quả như vậy do Tổng công ty nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương trong công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh, tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty chủ động, sáng tạo, đoàn kết phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo việc làm và nâng cao đáng kể thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, năm 2017 công tác tiêu thụ sản phẩm có nhiều giải pháp tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Vinapaco .  Khối thị trường đã tìm hiểu nhu cầu khách hàng để lên đơn hàng dài hạn theo quý từ đó giúp cho sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty chủ động, giảm tỷ lệ tồn kho đến mức thấp nhất. Chính sách bán hàng của Vinapaco có nhiều đổi mới, điều chỉnh linh hoạt bám sát diễn biến thị trường (trong năm Vinapaco 4 lần điều chỉnh giá) phù hợp với từng khu vực, đối tượng (phân loại, có chính sách, cơ chế riêng cho từng khách hàng, điều chỉnh giảm tiêu thụ qua hệ thống thương mại tăng đối với khách hàng sử dụng trực tiếp như nhà in, các đơn vị sản xuất… cơ cấu lại bộ máy bán hàng (phối hợp chặt chẽ với khối sản xuất). Số liệu cho thấy đến ngày 31/12/2017 tổng hàng tồn kho của Vinapaco còn chưa đến 560 tấn (giấy các loại) không bằng 3 ngày sản xuất.

Năm 2017, Vinapaco tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình: Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, hành động thực hành tiết kiệm, Phát động và tổ chức thành công các phong trào thi đua, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Quản lý tốt chất lượng sản phẩm đặc biệt là sản phẩm giấy in, viết và giấy tissue (đồng thời áp dụng và thực hiện tốt các Hệ thống: Quản lý chất lượng ISO, Quản lý môi trường, Quản lý năng lượng, Chứng chỉ rừng bền vững FSC và chuỗi hành trình sản phẩm CoC…); đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường, tăng cường giám sát và quản lý ô nhiễm môi trường, vệ sinh công nghiệp…

Những kết quả đạt được của năm 2017 sẽ là tiền đề để Vinapaco quyết tâm phấn đầu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018. Năm 2018 Vinapaco có kế hoạch đạt doanh thu 2.337 tỷ đồng; sản xuất và tiêu thụ 110.500 tấn giấy các loại.

BBT

Đăng lúc 08/02/2018 16:06


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons