BIDDING NOTICE

Thông báo mời thầu gói thầu: Muối Sunfat (Na2SO4)

Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam
Hàng được bao gói trong túi nhựa hoặc trong túi xác rắn bảo đảm đủ bền đến khi sử dụng, khối lượng các bao phải thống nhất trong cùng một lô hàng

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons