TIN NGÀNH GIẤY

Tín chỉ carbon là gì? Mua bán chứng chỉ carbon ở Việt Nam

Tín chỉ carbon là gì? Mua bán chứng chỉ carbon ở Việt Nam

18/06/2024

Hiện nay, thị trường mua bán tín chỉ carbon đã hoạt động được một thời gian, chủ yếu đến từ lĩnh vực lâm nghiệp. Việt Nam ước tính có thể bán ra 57 triệu tín chỉ carbon cho các tổ chức quốc tế và thu về hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, thuật ngữ này vẫn còn khá mới lạ đối với nhiều người.

Tiền bán tín chỉ carbon đã về

Tiền bán tín chỉ carbon đã về

29/03/2024

Việt Nam lần đầu tiên nhận 1.200 tỉ đồng 'tiền tươi thóc thật' nhờ bán tín chỉ carbon rừng từ Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons