TIN NGÀNH GIẤY

Thống kê sơ bộ của Cepi năm 2023: lĩnh vực giấy và bìa chịu ảnh hưởng do nhu cầu ở châu Âu thấp hơn, tình trạng tồn kho và chi phí sản xuất cao

Thống kê sơ bộ của Cepi năm 2023: lĩnh vực giấy và bìa chịu ảnh hưởng do nhu cầu ở châu Âu thấp hơn, tình trạng tồn kho và chi phí sản xuất cao

20/02/2024

Do bối cảnh kinh tế vĩ mô bất lợi, sản xuất giấy và bột giấy ở Châu Âu đã suy giảm vào năm 2023. Nguyên nhân là do một số yếu tố bên ngoài phức tạp như: môi trường kinh tế kém, tình trạng suy giảm hàng tồn kho và chi phí năng lượng vẫn ở mức cao, thể hiện qua báo cáo thống kê sơ bộ của Cepi.

Arauco điều chỉnh giảm giá gỗ thông radiata, gỗ mềm chưa tẩy trắng đối với các lô hàng tháng 1 ở mức 20 USD/tấn sang Trung Quốc

Arauco điều chỉnh giảm giá gỗ thông radiata, gỗ mềm chưa tẩy trắng đối với các lô hàng tháng 1 ở mức 20 USD/tấn sang Trung Quốc

08/01/2024

SINGAPORE, ngày 2 tháng 1 năm 2024 (Fastmarkets RISI) - Arauco đã điều chỉnh giảm giá niêm yết cho các đơn hàng nhập khẩu thông radiata vào Trung Quốc trong tháng 1 từ 20 USD/tấn xuống còn 760 USD/tấn, trong khi giá bột giấy kraft gỗ mềm chưa tẩy trắng cũng được điều chỉnh giảm 20 USD/tấn, giảm xuống còn 720 USD/tấn.

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons