Tin về Vinapaco

Ngày 28/6/2023, Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons