Tin về Vinapaco

Từ ngày 30/3 đến ngày 31/3/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị tại Hà Nội theo hình thức trực...

Ngày 09/02/2022 (mùng 9 Tết), đồng chí Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 và trực tiếp tham gia trồng rừng đầu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons