Tin về Vinapaco

Ngày 22/04/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm Xã hội và những điểm mới của Luật Lao động năm 2019 tới tập thể CBCNV, người lao động thuộc khu công nghiệp Bãi Bằng. Ngày 20/11/2019,...

Ngày 30/3/2021, Ban Tổ chức phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức 02 lớp phổ biến, tuyên truyền về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019 cho khối Lâm nghiệp thuộc Tổng...

Hưởng ứng Chương trình Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngành Công Thương Việt Nam (02/04/2021) cùng những hành động thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn hoạt động, ngày 02/04/2021, Công đoàn Tổng...

Ngày 31/3, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội chính thức phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp". Cuộc thi diễn ra từ...

Ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến ngày...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons