CHƯƠNG TRÌNH – KẾ HOẠCH

Tổng công ty Giấy Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của đoàn viên công đoàn, người lao động, lãnh đạo Tổng công ty thống nhất với Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể CBCNVCLĐ Tổng công ty tham gia đóng góp ủng hộ 1 ngày lương thu nhập tháng 9/2020 để chung tay hỗ trợ  đoàn viên, người lao động và đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons