CHƯƠNG TRÌNH – KẾ HOẠCH

Thông báo thi đấu Giải bóng đá trong khuôn khổ Hội thao Tổng công ty Giấy Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022).

21/10/2022

Trân trọng kính mời toàn thể CBCNV Tổng công ty và nhân dân trong khu vực tới xem Giải bóng đá trong khuôn khổ Hội thao Tổng công ty Giấy Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 - 26/11/2022).

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons