CHƯƠNG TRÌNH – KẾ HOẠCH

Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại đây.

Kế hoạch Thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021.

Thông báo các vùng có dịch COVID-19

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang yêu cầu người dân tại vùng dịch khi về quê ăn Tết phải thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà... Vậy xác định vùng dịch Covid-19 thế nào?

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 16/12/2020 (Theo file đính kèm).

Tổng công ty Giấy Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của đoàn viên công đoàn, người lao động, lãnh đạo Tổng công ty thống nhất với Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể CBCNVCLĐ Tổng công ty tham gia đóng góp ủng hộ 1 ngày lương thu nhập tháng 9/2020 để chung tay hỗ trợ  đoàn viên, người lao động và đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons