THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện

11/04/2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy -  Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam,  nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

31/12/2021

Đồng ý chỉ định Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons