Các sự kiện quan trọng trong ngành giấy tái chế Trung Quốc năm 2023

Các sự kiện quan trọng trong ngành giấy tái chế Trung Quốc năm 2023

Năm 2023, ngành giấy tái chế của Trung Quốc đã tiến thêm một bước trên con đường tiêu chuẩn hóa. Trong tương lai, ngành giấy tái chế của Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tiêu chuẩn hóa và tích tụ.

Bên trong một nhà máy tái chế giấy tại Trung Quốc

Chi nhánh Giấy thải của Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Trung Quốc đã đưa ra “Danh sách các sự kiện quan trọng trong ngành Giấy tái chế của Trung Quốc vào năm 2023”.

 1. Hiệp hội Giấy Trung Quốc công bố báo cáo thường niên năm 2022 của ngành giấy Trung Quốc

Ngày 12/5, Hiệp hội Giấy Trung Quốc công bố báo cáo thường niên năm 2022 của ngành giấy Trung Quốc, báo cáo cho thấy

Năm 2022 Tăng (+), giàm (-) 

so với 2021

Sản lượng giấy, bìa (triệu tấn) 124,25 +2,64%
Sản lượng bột giấy (triệu tấn) 85,87 +5,01%
Sản lượng sản phẩm giấy (triệu tấn) 73,79 -4,65%
Tổng lượng giấy, bột, sản phẩm giấy (triệu tấn) 283,91 +1.32%
Thu nhập hoạt động (tỷ nhân dân tệ) 1.520 +0,44%
Tổng lợi nhuận (tỷ nhân dân tệ) 62,11 -29,79%
Xuất khẩu giấy, bột, sản phẩm giấy 

Khối lượng (triệu tấn)

Giá trị (tỷ USD)

 

13,8271

34,650

 

+38,20%

+30,60%

 1. Cục Thống kê Quốc gia công bố tổng doanh thu, tổng lợi nhuận ngành giấy và sản phẩm giấy năm 2022

Cục Thống kê Quốc gia công bố lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô được xác định trên toàn quốc vào năm 2022.

Năm 2022 Tăng (+), giàm (-) 

so với 2021

Lợi nhuận của các doanh nghiệp trên quy mô được xác định (tỷ nhân dân tệ) 8.403,85 -4,0%
Trong số 41 ngành công nghiệp:
   Lợi nhuận của 21 ngành Tăng
   Lợi nhuận của 19 ngành Giảm
   Lợi nhuận của 1 ngành Từ lỗ sang lãi
Lợi nhuận của ngành giấy và sản phẩm giấy (nghìn tỷ) 62,11 -29,8%
Lợi nhuận của ngành tái tạo phương tiện in ấn và ghi âm (nghìn tỷ) 43,13 -3,7%
Thu nhập hoạt động của các doanh nghiệp trên quy mô được xác định (tỷ nhân dân tệ), trong đó: 137,91 +5,9%
   Thu nhập hoạt động của ngành sản xuất giấy và sản phẩm giấy 1.522,89 +0,4%
   Thu nhập hoạt động của ngành in và ghi âm 764,52 -1,5%
 1. Hai Cơ quan đã ban hành văn bản làm rõ chính sách miễn, giảm thuế GTGT đối với người nộp thuế quy mô nhỏ.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023:

–        Người nộp thuế GTGT quy mô nhỏ có doanh thu hàng tháng dưới 100.000 nhân dân tệ sẽ được miễn thuế GTGT.

–        Người nộp thuế GTGT quy mô nhỏ

         +       được giảm 1% thuế suất GTGT;

         +       các khoản thuế GTGT có tỷ lệ trả trước 3% sẽ được trả trước với tỷ lệ trả trước giảm xuống còn 1%.

         +       được áp dụng thuế suất 3% trên thu nhập bán hàng chịu thuế.

 1. Báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết ngành giấy có dấu hiệu doanh thu và lợi nhuận sụt giảm

Báo cáo tài chính do các công ty niêm yết công bố cho thấy:

Giấy Cửu Long: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023:

– Doanh thu bán hàng của xấp xỉ 56,739 tỷ RMB, giảm khoảng 12,1% so với năm tài chính 2022.

– Lợi nhuận gộp xấp xỉ 1,530 tỷ RMB, giảm 78,1% so với năm tài chính 2022.

– Biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,8% năm tài chính 2022 xuống 2,7% năm tài chính 2023, chủ yếu do giá bán sản phẩm giảm.

– Khoản lỗ hoạt động xấp xỉ 1,595 tỷ RMB, trong khi lợi nhuận hoạt động là 3,587 tỷ RMB được ghi nhận trong năm tài chính 2022. Khoản lỗ hoạt động trong năm tài chính 2023 chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận gộp của Tập đoàn giảm.

Quốc tế Sơn Ưng: Tính đến quý 3 năm 2023:

– thu nhập hoạt động trong 3 quý đầu năm là 21,3 tỷ nhân dân tệ, giảm 16,26% so với năm 2022.

– Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là -100 triệu nhân dân tệ, giảm -312,04% so với năm 2022.

Có thể thấy từ báo cáo tài chính của hai công ty giấy niêm yết là Cửu Long và Sơn Ưng, thu nhập hoạt động và lợi nhuận của các công ty giấy trong năm 2023 sẽ giảm đáng kể.

 1. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Cơ quan Năng lượng Quốc gia và 11 cơ quan khác đã ban hành “Hướng dẫn xây dựng Hệ thống Tiêu chuẩn Trung hòa Carbon và Đỉnh Carbon”

Ngày 21/4, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia, Cục Tiêu chuẩn Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên, Bộ Sinh thái và Môi trường, Bộ Nhà ở và Đô thị-Nông thôn Phát triển, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục Khí tượng Trung Quốc và Cục Lâm nghiệp Quốc gia ban hành “Hướng dẫn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đỉnh carbon và trung tính carbon” (gọi tắt là Cac hương dân”). Mục tiêu là tập trung vào các tiêu chuẩn phổ quát cơ bản, cũng như các nhu cầu phát triển như giảm phát thải carbon, loại bỏ carbon và thị trường carbon, đồng thời về cơ bản thiết lập hệ thống tiêu chuẩn carbon trung tính và đỉnh carbon.

Đến năm 2025, không dưới 1.000 tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngành (bao gồm cả phiên bản tiếng nước ngoài) sẽ được xây dựng và sửa đổi, đồng thời tính nhất quán với các tiêu chuẩn quốc tế sẽ được cải thiện đáng kể. Tiêu chuẩn về tiêu dùng và tiết kiệm năng lượng cho các ngành, sản phẩm trọng điểm sẽ được thực hiện dần dần. Tích cực tham gia không dưới 30 tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến xanh và ít carbon, mức độ tiêu chuẩn quốc tế xanh và carbon thấp.

 1. Uy Lập Nhã và Quốc tế Sơn Ưng đã hợp tác để chuyển đổi và phát triển các nguồn tài nguyên tái tạo, tạo thêm động lực xanh mới

Vào tháng 4, Uy Lập Nhã Trung Quốc, Tập đoàn Quốc tế Sơn Ưng và Lam Thâm Ninh Ba đã ký thỏa thuận hợp tác chính thức. Ba bên có kế hoạch thành lập một công ty liên doanh mới – Tài nguyên Sơn Uy. Tài nguyên Dơn Uy sẽ tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên và công nghệ chuyên nghiệp của cả hai bên, tập trung vào khái niệm và mục tiêu “carbon kép” quốc gia, đồng thời kết hợp triển khai các trung tâm phân loại tài nguyên tái tạo đô thị để tạo ra sự kết hợp hữu cơ giữa “khái niệm trung hòa carbon + phân loại rác + tái chế tất cả các chủng loại” để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên. Đồng thời, việc xây dựng trung tâm phân loại cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành tài nguyên tái tạo tại địa phương và mang lại nhiều cơ hội việc làm và lợi ích kinh tế hơn cho địa phương.

 1. Ban hành tiêu chuẩn nhóm “Thông số kỹ thuật về tài nguyên tái tạo để lưu trữ dữ liệu điện tử thương mại”

Phù hợp với các quy định liên quan của Ủy ban Quản lý Tiêu chuẩn Quốc gia và “Quy định Quản lý Tiêu chuẩn nhóm” của Bộ Nội vụ và “Các biện pháp Quản lý Sửa đổi và Xây dựng Tiêu chuẩn nhóm của Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Tái tạo Trung Quốc”, sau khi được Ủy ban công tác tiêu chuẩn hóa Tài nguyên Tái tạo Trung Quốc của Hiệp hội tái chế xem xét, tiêu chuẩn nhóm T/ZGZS 0107-2023 “Thông số kỹ thuật cho việc lưu trữ dữ liệu điện tử thương mại về tài nguyên tái tạo” đã được ban hành và triển khai vào 10 tháng 5 năm 2023.

Tiêu chuẩn này sử dụng công nghệ Internet + blockchain để thiết lập nền tảng dịch vụ giao dịch nhằm thực hiện xác thực tên thật, hợp đồng điện tử, quản lý kinh doanh, quản lý hóa đơn, quản lý thanh toán, quản lý hậu cần và các dịch vụ khác. Nó cũng có thể tiến hành thí điểm giám sát gia hạn thuế, cung cấp một thị trường thuận tiện cho những người hành nghề. Đối với các dịch vụ đăng ký và nộp thuế, “luồng kinh doanh, hậu cần, luồng vốn, luồng hóa đơn, v.v.” trong quá trình giao dịch được lưu trữ trên nền tảng này để đạt được việc xem xét dữ liệu và giám sát theo thời gian thực. Thông qua chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh không thể bị giả mạo, nó không chỉ tạo điều kiện cho cơ quan thu thuế giám sát hiệu quả mà còn giảm rủi ro liên quan đến thuế của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh lâu dài của ngành. Công việc chứng nhận theo tiêu chuẩn này đã bắt đầu.

 1. Thuế carbon của EU chính thức có hiệu lực

Ngày 16/5, văn bản quy định về Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU (CBAM) đã chính thức được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu, đánh dấu CBAM đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục lập pháp và trở thành luật của EU. CBAM sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2023 và chính thức triển khai vào năm 2026. Sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong giai đoạn này, các công ty chỉ cần thực hiện nghĩa vụ báo cáo, tức là hàng năm họ cần nộp dữ liệu phát thải carbon tiềm ẩn trong các sản phẩm nhập khẩu và không cần phải trả phí cho việc này. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các công ty không chỉ phải báo cáo dữ liệu phát thải carbon của các sản phẩm nhập khẩu hàng năm mà còn phải trả phí phát thải carbon tương ứng. CBAM sẽ được tăng cường dần dần từ năm 2026 đến năm 2034 và tốc độ phát triển sẽ phù hợp với việc loại bỏ dần hạn ngạch tự do trên thị trường giao dịch carbon của EU. (Thị trường carbon EU sẽ giảm trợ cấp miễn phí bắt đầu từ năm 2026 cho đến khi tất cả được loại bỏ vào năm 2034).

 1. Bắc Hải, Quảng Tây: Cam kết xây dựng cơ sở sản xuất giấy cao cấp lớn nhất và hoàn chỉnh nhất thế giới

Trong những năm gần đây, Bắc Hải đã đề xuất sử dụng các gã khổng lồ về giấy toàn cầu như Giấy Thái Dương (Sun Paper) và Giấy Cửu Long (Nine Dragons Pape)r làm lãnh đạo tại Khu công nghiệp Thiết Sơn Cảng (Lâm HỈ) [Tieshangang (Linhai)} để đẩy nhanh việc giới thiệu các dự án in ấn và đóng gói hạ nguồn, sản xuất thùng carton và các dự án công nghiệp ứng dụng khác, đồng thời xây dựng một cụm dây chuyền công nghiệp giấy cao cấp hoàn chỉnh, cam kết xây dựng cơ sở sản xuất giấy cao cấp lớn nhất thế giới với các chủng loại hoàn thiện nhất. Năm 2022, giá trị sản lượng ngành giấy cao cấp của Bắc Hải sẽ tăng 212,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 6,9% tổng giá trị sản lượng công nghiệp của thành phố, khiến tổng giá trị sản lượng công nghiệp của thành phố tăng 5,4 điểm phần trăm, và sự phát triển của ngành giấy cao cấp đã bước vào “làn đường nhanh”. Sau khi tất cả các dự án hàng đầu hoàn thành, Bắc Hải sẽ có công suất sản xuất bột giấy là 14,4 triệu tấn và trở thành cơ sở sản xuất giấy, bột giấy và lâm nghiệp tổng hợp lớn nhất thế giới.

 1. Bắc Kinh ban hành tiêu chuẩn địa phương đầu tiên trong nước “Thông số kỹ thuật quản lý và xây dựng hệ thống vật liệu tái chế”

Vào ngày 25 tháng 9, Cơ quan quản lý thị trường thành phố Bắc Kinh đã ban hành “Thông số kỹ thuật quản lý và xây dựng hệ thống vật liệu tái chế” (DB11/T2130-2023). Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc xây dựng và quản lý hệ thống vật liệu có thể tái chế, bao gồm cả vật liệu có thể tái chế. các yêu cầu về xây dựng và quản lý đối với các trạm trung chuyển tái chế và trung tâm phân loại tài nguyên tái chế, cũng như các yêu cầu về vận chuyển và quản lý thông tin.

Tiêu chuẩn này thuộc thẩm quyền và tổ chức của Ủy ban Quản lý Đô thị Bắc Kinh. Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Tái tạo Trung Quốc và Ủy ban Quản lý Đô thị Bắc Kinh đã chủ trì soạn thảo nó. Phải mất hai năm và được xây dựng sau khi nghiên cứu và trình diễn sâu rộng trong ngành. Điều quan trọng đối với các thành phố trên cả nước là thúc đẩy việc phân loại rác thải. Việc xây dựng hệ thống tái chế và thúc đẩy xây dựng hệ thống tái chế vật liệu phế thải có ý nghĩa tham khảo rất lớn.

Lần đầu tiên, tiêu chuẩn này kết hợp hệ thống rác tái chế thành một tiêu chuẩn quy định thống nhất của địa phương, làm rõ rằng hệ thống rác tái chế dựa trên các điểm phân phối rác tái chế, trạm trung chuyển rác tái chế và trung tâm phân loại tài nguyên tái tạo, đồng thời bao gồm quản lý thông tin và vận chuyển. Hệ điêu hanh.

 1. Carbon dẫn đầu sự phát triển mới và đổi mới kỹ thuật số dẫn đến tương lai—Hội nghị Công nghiệp Giấy Tái chế Trung Quốc lần thứ 7 được tổ chức tại Vũ Hán

Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11, Hội nghị Công nghiệp Giấy Tái chế Trung Quốc lần thứ 7 với chủ đề “Phát triển mới do Carbon dẫn đầu, Tương lai Đổi mới Kỹ thuật số” đã được tổ chức tại Vũ Hán. Hội nghị được tổ chức bởi Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Tái chế Trung Quốc và được chủ trì bởi Chi nhánh Giấy thải của Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Tái tạo Trung Quốc (sau đây gọi là “Chi nhánh Giấy thải”), Công ty TNHH Tài nguyên Tái tạo Chỉ Liên Giang Tô và Công ty TNHH Máy bảo vệ môi trường Chỉ Liên Giang Tô. Hơn 400 đại diện từ các chuyên gia và học giả trong ngành giấy tái chế, các doanh nghiệp nổi tiếng, các tổ chức công nghiệp và viện nghiên cứu khoa học đã tập trung tại Vũ Hán để tham gia sự kiện lớn. Lãnh đạo, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Sở Kinh tế và Công nghệ thông tin tỉnh Hồ Bắc… đều giải thích ngành giấy tái chế Trung Quốc nên ứng phó như thế nào trước các cơ hội và thách thức trong bối cảnh carbon kép.

Năm 2023 trùng với kỷ niệm 10 năm thành lập Chi nhánh Giấy thải của Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Tái chế Trung Quốc Kể từ khi thành lập cách đây 10 năm, chi nhánh đã hỗ trợ các cơ quan quốc gia liên quan nghiên cứu và ban hành các văn bản chính sách, công bố và thực thi các chính sách, thúc đẩy ngành công nghiệp. phát triển, đồng thời hướng dẫn chuyển đổi và nâng cấp doanh nghiệp để giấy tái chế. Nó đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành từ các trạm tái chế rác thải riêng lẻ “bẩn, lộn xộn và nghèo nàn” truyền thống đến các doanh nghiệp tái chế và xử lý tài nguyên tái tạo xanh ngày nay có thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và hoạt động trên quy mô lớn.

 1. Chi nhánh Giấy thải của Hiệp hội Tái chế Trung Quốc công bố “Báo cáo Phát triển Công nghiệp Giấy Tái chế Trung Quốc năm 2022” –

Ngày 1 tháng 11, Chi nhánh Giấy thải của Hiệp hội Tái chế Trung Quốc đã công bố “Báo cáo Phát triển ngành Giấy Tái chế Trung Quốc năm 2022”, trong đó trình bày chi tiết về tình hình chung của ngành giấy tái chế Trung Quốc năm 2022. Trong đó nêu tiêu thụ giấy và bìa đang có xu hướng giảm; chỉ số giá giấy tái chế đã chạm mức thấp mới trong những năm gần đây; khối lượng giấy thu hồi tái chế sẽ là 64,96 triệu tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ 2021, lần đầu tiên trong 6 năm qua; nhập khẩu bột giấy tái chế đạt mức cao ký lục mới đạt 3,36 triệu tấn

 1. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, kết hợp với Cục Bưu điện Nhà nước, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Tài chính và các cơ quan khác, đã ban hành “Kế hoạch hành động nhằm tăng cường chuyển đổi xanh của bao bì chuyển phát nhanh”

Vào ngày 23 tháng 11, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, kết hợp với Cục Bưu điện Nhà nước, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Tài chính và các cơ quan khác, đã ban hành “Kế hoạch hành động nhằm tăng cường chuyển đổi xanh của bao bì chuyển phát nhanh” (sau đây gọi là “Kế hoạch hành động”).

Kế hoạch tập trung vào các lĩnh vực chính và các vấn đề còn tồn tại nhằm cải thiện việc tiêu chuẩn hóa, tái chế, giảm thiểu và tính vô hại của bao bì chuyển phát nhanh. “Kế hoạch hành động” xem xét toàn diện các yếu tố như giai đoạn phát triển của ngành, các mắt xích trong quản trị và các đơn vị chịu trách nhiệm, đồng thời đề xuất các mục tiêu công việc từ các khía cạnh của hệ thống quản lý và hiệu quả quản trị.

Đến cuối năm 2025, hệ thống tiêu chuẩn bao bì xanh chuyển phát nhanh sẽ được thiết lập hoàn thiện và việc sử dụng bao bì chuyển phát nhanh độc hại và có hại sẽ bị cấm và các yêu cầu toàn diện sẽ được thiết lập. Sau khi thực hiện, hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hoá của ngành chuyển phát nhanh sẽ hoạt động hiệu quả, nhận thức của những người vận hành về việc giảm thiểu bao bì trong ngành thương mại điện tử và chuyển phát nhanh đã được cải thiện đáng kể, hiện tượng đóng gói chuyển phát nhanh quá mức của các công ty thương mại điện tử có thương hiệu lớn đã được cải thiện đáng kể, và một nhóm mô hình chuyển phát nhanh thương mại điện tử đã được phát triển và lựa chọn trong ngành thương mại điện tử. Tỷ lệ chuyển phát nhanh nội thành sử dụng bao bì chuyển phát nhanh có thể tái chế đã đạt 10%, quy mô tái sử dụng thùng giấy cũ còn được mở rộng hơn nữa và bao bì chuyển phát nhanh về cơ bản đã đạt được chuyển đổi xanh.

“Kế hoạch hành động” triển khai hướng dẫn đặc biệt về giảm thiểu bao bì chuyển phát nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp trên nền tảng thương mại điện tử, nâng cấp xanh chuỗi cung ứng bao bì chuyển phát nhanh, thúc đẩy bao bì chuyển phát nhanh có thể tái chế, tái chế và xử lý bao bì chuyển phát nhanh, giám sát và thực thi pháp luật đối với bao bì chuyển phát nhanh và 7 hành động chính chuyển đổi xanh bao bì chuyển phát nhanh bao gồm cả việc quảng bá công khai.

 1. Hội nghị đánh giá về chuyên môn đã thông qua Tiêu chuẩn “Yêu cầu thông báo và đánh giá định lượng về dấu chân carbon của các sản phẩm giấy tái chế”

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, Tiêu chuẩn “Yêu cầu thông báo và đánh giá định lượng về dấu chân carbon của các sản phẩm giấy tái chế (Dự thảo)” do Hiệp hội tái chế tài nguyên tái tạo Trung Quốc soạn thảo đã được Hội nghi đánh giá chuyên môn chấp thuận. Tiêu chuẩn này là một trong ba bộ tiêu chuẩn của “Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá về đóng góp giảm phát thải carbon của các sản phẩm giấy tái chế”, bao gồm “Yêu cầu thông báo và đánh giá định lượng về dấu chân carbon của các sản phẩm giấy tái chế”, “Đánh giá về định lượng và thông báo dấu chân carbon của các sản phẩm giấy sản xuất từ bột nguyên chất” (được đệ trình để xem xét lần này), “Yêu cầu và nguyên tắc chung để đánh giá sự đóng góp giảm phát thải carbon của các sản phẩm giấy tái chế”, nhằm đạt được mục tiêu tính toán định lượng của việc đóng góp giảm phát thải carbon của tái chế giấy thải thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận, từ đó thúc đẩy việc quảng bá các sản phẩm giấy tái chế. Để thúc đẩy việc hiện thực hóa mục tiêu “carbon kép” của ngành tái chế giấy thải, Công ty TNHH Giấy Cửu Long (Đông Quan), Công ty TNHH Quốc Tế Sơn Ưng, Công ty TNHH Giấy Tinh Hưng Chiết Giang, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Trùng Khánh và các công ty khác đã tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn này, đóng góp vào việc giảm phát thải carbon của ngành tái chế giấy thải. Việc đánh giá cung cấp một phương pháp khoa học và được tiêu chuẩn hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khách quan sự đóng góp của ngành trong việc giảm phát thải và có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm giấy tái chế của Trung Quốc.

 1. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố danh sách (đợt 2) các doanh nghiệp đáp ứng “Điều kiện tiêu chuẩn ngành chế biến giấy thải”

Ngày 17 tháng 1 năm 2024, căn cứ “Điều kiện tiêu chuẩn đối với ngành chế biến giấy thải” và các điều kiện quy chuẩn khác cũng như biện pháp quản lý công bố có liên quan, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã công bố danh sách các doanh nghiệp đáp ứng “Điều kiện tiêu chuẩn đối với ngành công nghiệp chế biến giấy thải” (đợt 2). Có 5 công ty trong danh sách này (xem bảng).

Danh sách doanh nghiệp đạt “Điều kiện tiêu chuẩn ngành chế biến giấy thải” ( Đợt 2)

TT Khu vực Tên công ty
1 An Huy Công ty TNHH Tài nguyên Tái tạo Thạch Liên Phong An Khánh
2 Sơn Đông Công ty TNHH Tài nguyên tái tạo Thanh Hà Truy Bác
3 Hồ Bắc Công ty TNHH Tài nguyên tái tạo Bao Triết Vũ Hán
4 Quảng Đông Công ty TNHH Tái chế Vật liệu Hải Dương Quảng Đông
5 Thiểm Tây Công ty TNHH sử dụng tài nguyên tái tạo Đông Sơn thuộc Tập đoàn công nghiệp bảo vệ môi trường Thiểm Tây Đông Phương

Nguồn: https://www.sohu.com/a/756006005_745358

Biên dịch và tổng hợp VPPAShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons