PROGRAM – PLANNING

Kết luận số 01-KT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết luận số 01-KT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chi tiết xem tại đây

Thông báo tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng của TCT Giấy Việt Nam

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 813/BB-GVN-BTC.PT ngày 22/4/2021 giữa Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ và Tổng công ty giấy Việt Nam về việc đặt hàng tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng lao động, trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy năm học 2021-2022.

Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại đây.

Kế hoạch Thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021.

Thông báo các vùng có dịch COVID-19

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang yêu cầu người dân tại vùng dịch khi về quê ăn Tết phải thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà... Vậy xác định vùng dịch Covid-19 thế nào?

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons