PROGRAM – PLANNING

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 16/12/2020 (Theo file đính kèm).

Tổng công ty Giấy Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của đoàn viên công đoàn, người lao động, lãnh đạo Tổng công ty thống nhất với Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể CBCNVCLĐ Tổng công ty tham gia đóng góp ủng hộ 1 ngày lương thu nhập tháng 9/2020 để chung tay hỗ trợ  đoàn viên, người lao động và đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons