THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp, thiết bị, cài đặt hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, Cân ô tô cổng Bắc 60 tấn + Cân ô tô Nguyên liệu 60 tấn – Tại Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thời gian bảo hành: Thiết bị bảo hành 12 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons