Archive

[gallery size="medium" ids="8283,8285,8286,8287,8288,8289,8290,8291,8292,8293,8298,8294,8300,8295,8296,8301,8302,8299,8303,8304,8305,8284,8307,8297,8306"]    ...

KHÁCH SẠN GIẤY BÃI BẰNG Khách sạn Giấy Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam, toạ lạc tại trung tâm thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nằm trong khu vực có khuôn viên rộng lớn, có nhiều cây xanh, thoáng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons