Arauco Chile thông báo giảm giá bột tại Trung Quốc

Arauco Chile thông báo giảm giá bột tại Trung Quốc

Arauco – nhà sản xuất và cung cấp bột giấy lớn của Chile đã thông báo giảm giá 40 USD/tấn bột gỗ thông radiata (BKP) đã tẩy trắng cho thị trường Trung Quốc, đối với hợp đồng đặt hàng tháng 9/2022. Arauco là nhà sản xuất bột giấy thương phẩm lớn thứ hai thế giới, […]

Arauco – nhà sản xuất và cung cấp bột giấy lớn của Chile đã thông báo giảm giá 40 USD/tấn bột gỗ thông radiata (BKP) đã tẩy trắng cho thị trường Trung Quốc, đối với hợp đồng đặt hàng tháng 9/2022.

Arauco là nhà sản xuất bột giấy thương phẩm lớn thứ hai thế giới, dự kiến mức giá mới tháng 9/2022 tại Trung Quốc đối với bột BKP là 970 USD/tấn, so với giá tháng 8 mức giá này đã giảm 40 USD/tấn.

Trong khi đó, Arauco vẫn duy trì mức giá không đổi tại thị trường Trung Quốc đối với hợp đồng đặt hàng tháng 9 đối với bột bạch đàn (BEK) là vẫn ở mức 885 USD/tấn, và bột  giấy kraft chưa tẩy trắng (UKP) ở mức 870 USD/tấn.

Hiện nay tại thị trường Trung Quốc, khách hàng coi giá công bố trước khi giảm giá là giá niêm yết, có thể khác với giá thực, do còn phải phụ thuộc vào khách hàng, khối lượng và hợp đồng.

Arauco có công suất ước tính 3,95 triệu tấn/năm tại các nhà máy ở Chile, Uruguay và Argentina. Ngoài công suất độc lập, Arauco còn có 50% cổ phần liên doanh với Stora Enso tại Montes del Plata (MdP) ở Uruguay./.

Theo PPILA Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons