Báo cáo tài chính tổng hợp không bao gồm số liệu của Ban Quản lý Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp không bao gồm số liệu của Ban Quản lý Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH Công ty mẹ Tổng công ty: Báo cáo tài chính tổng hợp không bao gồm số liệu của Ban Quản lý Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BCKT Cong ty me khong bao gom DA Bot giay Phuong Nam nam 2023Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons