Bình giống gốc

Bình giống gốc

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy nhận cung cấp bình giống gốc của các giống Bạch đàn (PNCT3, PNCTIV, PN10, PN108…) và Keo lai (KL2, KL20, KLTA3…) do đơn vị chọn tạo. Đây là các bình giống mới được phục tráng, cho chất lượng chồi xanh, mọc thẳng, lá mở, thân phân lóng với ít nhất 2 đốt thân và sạch bệnh. Với khả năng cho hệ số nhân chồi từ 2,5 – 4,0 lần, đây là nguồn vật liệu có chất lượng tốt, góp phần tối ưu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở nuôi cấy mô.

 

 

Liên hệ

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3829241

Email: nlgiay_pnpto@vnn.vn

http://viencaynguyenlieugiay.vn/Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons