Sản phẩm Giấy Bãi Bằng

  1. GIẤY KRAFT KHÔNG TẨY TRẮNG (UNBLEACHED KRAFT) Bao gồm giấy, bao kraft, túi kraft không tẩy trắng, không tráng phủ. Định lượng: 60 - 120 g/m2 Độ trắng: 19 - 21% ISO Khổ máy giấy: 3.800 mm Khả năng đơn hàng: 2.000 - 5.000 tấn/tháng. 2....

Clever Up 65 “Nét hợp đồng – Đậm thành công”   [video width="1920" height="1080" mp4="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/Clever-UP-65-Nét-hợp-đồng-Đậm-thành-công-.mp4" poster="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/cleverup65-a4.png"][/video] Định lượng: 65 g/m2 Độ trắng: 92% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/gói màng co Bộ sản phẩm bao gồm:  A4 Sản phẩm được sản xuất từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ...

Clever Up 70 - “Nét hợp đồng – Đậm thành công”   [video width="1920" height="1080" mp4="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/Clever-UP-70-Nét-hợp-đồng-Đậm-thành-công-.mp4" poster="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/cleverup7-a4-scaled-1.png"][/video] Định lượng: 70 g/m2 Độ trắng: 92% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/hộp Bộ sản phẩm bao gồm:  A4, A3, A5 Sản phẩm được sản xuất từ sản xuất từ 100% bột...

Clever Up 80 “Nét hợp đồng – Đậm thành công”   [video width="1920" height="1080" mp4="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/Clever-UP-80-Nét-hợp-đồng-Đậm-thành-công-.mp4" poster="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/cleverUP80-A4.png"][/video] Định lượng: 80 g/m2 Độ trắng: 92% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/hộp Bộ sản phẩm bao gồm: A4 Sản phẩm được sản xuất từ sản xuất từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ...

Bai Bang Office - “Bảo vệ đôi mắt của bạn”   [video width="1920" height="1080" mp4="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/Bộ-tứ-sản-phẩm-giấy-Bãi-Bằng-ưu-điểm-vượt-trội.mp4" poster="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/bai-bang-A4-e1591355870702.png"][/video] Định lượng: 70 g/m2 Độ trắng: 86% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/gói màng co Bộ sản phẩm bao gồm: A4, A3, A5 Sản phẩm được sản xuất từ sản xuất từ 100%...

Định lượng: 70 g/m2 Độ trắng: 76% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/hộp Bộ sản phẩm bao gồm:  A3, A4, A5 Sản phẩm được sản xuất từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ Keo, Bạch Đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn trên dây chuyền...

Định lượng: 60 g/m2 Độ trắng: 86% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/gói màng co Bộ sản phẩm bao gồm: A4 Sản phẩm được sản xuất từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ Keo, Bạch Đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn trên dây chuyền công nghệ hiện...

Giấy in, giấy viết dạng tờ khổ lớn: Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng Định lượng: 55 - 110 g/m2 Độ trắng: Từ 76 - 92% ISO Bao gói:  Bao gói bằng giấy kraft, trong đó: Giấy định lượng ≤ 75 g/m2: bao...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons