Thông báo lựa chọn nhà thầu

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đến nhà thầu tham gia dự thầu....

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực - Nhà máy Điện  – Tổng công  ty Giấy Việt Nam....

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện - Tổng công  ty Giấy Việt Nam....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons