Câu hỏi: Công ty lâm nghiệp Tam Thắng có 02 trường hợp người lao động tại đơn vị (01 lao động Nam và 01 lao động nữ) đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng hiện tại vẫn còn công nợ với Công ty mà chưa thanh toán. Vậy Công ty giải quyết như thế nào đối với hai trường hợp này ?

Câu hỏi: Công ty lâm nghiệp Tam Thắng có 02 trường hợp người lao động tại đơn vị (01 lao động Nam và 01 lao động nữ) đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng hiện tại vẫn còn công nợ với Công ty mà chưa thanh toán. Vậy Công ty giải quyết như thế nào đối với hai trường hợp này ?

Câu hỏi: Công ty lâm nghiệp Tam Thắng có 02 trường hợp người lao động tại đơn vị (01 lao động Nam và 01 lao động nữ) đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng hiện tại vẫn còn công nợ với Công ty mà chưa thanh toán. Vậy Công ty giải quyết như thế nào đối với hai trường hợp này ?

Ban Tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao động chấm dứt khi người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Lao động.

Theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại Khoản 1 Điều này (thấp hơn 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ).

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động nam từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi có đủ 20 năm đóng BHXH và có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì đủ điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, đối với 02 trường hợp người lao động của Công ty đã đủ điều kiện nghỉ hưu từ 01/12/2020 thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động còn nợ Công ty một khoản tiền chưa thanh toán thì Công ty được áp dụng khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 để yêu cầu người lao động thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty, theo đó:

“Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”.

Công ty và người lao động có thêm tối đa là 30 ngày để hoàn thiện thanh toán công nợ và các khoản khác có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Quá thời hạn trên mà người lao động chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Công ty có thể lựa chọn giải quyết theo 2 hướng:

Thứ nhất, giải quyết theo hướng Dân sự: Hai bên tiến hành gặp gỡ, bàn bạc giải quyết vấn đề công nợ trên nguyên tắc thiện chí, tôn trọng quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì Công ty có thể khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án giải quyết buộc người lao động phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, để đảm bảo quyền lợi cho Công ty theo quy định tại Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thứ hai, giải quyết theo hướng Hình sự: Nếu công ty có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng người lao động đang có hành vi cố ý nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thì Công ty có thể làm Đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi khoản nợ, đảm bảo quyền lợi cho Công ty theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự hiện hành về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

                                                (Nguồn: Tổ pháp chế- Ban Tổ chức)

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons